Reservetaties

 • U kunt een rit reserveren via ons contactformulier op de onze website.
 • Bij het reserveren dient de klant steeds de volgende gegevens op te geven: zijn identificatiegegevens of dat van zijn bedrijf, het aantal in te vervoeren personen, telefoonnummer, email, ophaal- en bestemmingsadres, eventuele tussenstops, alsmede alle andere inlichtingen die voorTMB Personenvervoer van nut zijn om de opdracht tot een goed einde te brengen
 • Wanneer de klant ons foutieve gegevens bezorgt (vb. vertrekuur in het buitenland opgeven i.p.v. aankomstuur in België, geen rekening houden met –overmiddernachtvluchten-, …) zal hiervoor de volledige ritprijs aangerekend worden en gefactureerd. Wij kunnen niet garanderen dat er een wagen met chauffeur beschikbaar is.
 • Mogen wij vragen tijdig te reserveren zodat wij u kunnen verzekeren dat we een chauffeur aan uw boeking kunnen koppelen.
 • De communicatie kan via telefoon of via mail verlopen, maar de boeking moet verlopen via onze contactformulier.

Annulatie

 • Annuleren kan enkel 72 uur voor de reservatie mits een grondige reden.
 • Wanneer iemand binnen de 72 uur annuleert, zijn we verplicht het totaalbedrag aan te rekenen.

Afspraken bij vertrek

 • Om onze ritten zo vlot mogelijk te laten verlopen en omdat onze chauffeurs ook tijdig bij de volgende klanten zouden kunnen zijn, verwachten we van onze klanten dat ze KLAAR STAAN op het afgesproken uur. Anders moeten we kosten gaan aanrekenen.
 • De ophaaluur wordt altijd gecommuniceerd met de klant en wordt via klant bevestigd.
 • Voor Airportservice: indien de klant toch voor een latere uur kiest bij het ophalen, is hij zelf verantwoordelijk moest hij zijn vlucht niet halen.
 • TMP Personenvervoer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen ten gevolge van overmacht, ook als u daardoor het vliegtuig mist. U kunt zich er echter van verzekeren dat wij er alles aan zullen doen om dit te voorkomen.
 • Bij het instappen, wordt er gevraagd het vervoersdocument te ondertekenen. Dit dient voor eventuele controle onderweg.

Kinderstoelen / verhoogzitjes

 • Kinderstoelen worden steeds gratis ter beschikking gegeven. Gelieve ze wel vooraf te reserveren. Indien wij kinderen vervoeren zonder kinderstoelreservatie zijn wij NIET verantwoordelijk voor eventuele gevolgen bij ongeval, of wordt de boete verhaald op de klant.
 • Kinderen dienen dan ook in de stoel te worden gezet en NIET op de schoot van de begeleider.

Bagage

 • TMB Personenvervoer kan niet aansprakelijk worden voor verloren of beschadigde bagages.

Gordel

 • De reiziger is verplicht bij het instappen van de wagen zijn gordel onmiddellijk om te doen. Wanneer er geen gordel aan is zijn wij NIET verantwoordelijk voor eventuele gevolgen bij ongeval. Eveneens een boete die voortvloeit uit het zich niet houden aan deze verplichting wordt volledig op de reiziger verhaald.

Eten en drinken, bevuilen of beschadigen van de auto

 • Eten en drinken tijdens de rit is ten strengste verboden.
 • Gelieve hiermee ook rekening te houden bij baby’s. De rit is nooit zo lang, zorg dat uw kinderen vooraf hebben gedronken of gegeten, ofwel na de rit. IN GEEN GEVAL PAP OF KOEKEN IN DE WAGENS!
 • Bij het vervuilen van de wagen, in welke zin dan ook, zal er een kost van 200 € aangerekend worden om de wagen voor de volgende klanten weer netjes in orde te maken. Deze kost dient ONMIDDELLIJK aan de chauffeur te worden betaald. Eventuele extra reinigingskosten van een gespecialiseerde firma kunnen achteraf nog in rekening worden gebracht, alsook de kosten omdat het voertuig tijdelijk niet beschikbaar is hierdoor. De factuur wordt volledig opgemaakt aan de klant.
 • Bij het beschadigen van de wagen, in welke zijn dan ook, zal er een kost van 150-300 € aangerekend worden. Deze kost dient ONMIDDELLIJK aan de chauffeur te worden betaald. Eventuele reparatiekosten worden u achteraf gefactureerd, alsook de kosten omdat het voertuig tijdelijk niet beschikbaar zou zijn.

Rokers

 • Het is ten strengste verboden te roken in onze wagens! Ook niet met de vensters open.

Dieren

 • TMB Personenvervoer vervoert geen dieren. Niet klein, niet groot.

Afspraken bij aankomst

 • Bij het landen op de luchthaven of aankomst op station komt u onmiddellijk naar het afgesproken meetingpoint. U krijgt het meetingpoint op het vervoersdocument met reservatie.
 • Wij proberen zoveel mogelijk uw vlucht te volgen, doch dit is niet altijd mogelijk. Mogen wij vragen ons te verwittigen indien er zich ernstige vertragingen of wijzigingen voordoen. Eveneens ons contacteren wanneer vluchtnummer wordt veranderd.
 • Wij vragen u steeds iets te laten weten bij het missen van uw vlucht (bij overstappen of dergelijke). Wij kunnen niet garanderen dat er een wagen beschikbaar is bij wijziging maar uiteraard doen wij steeds ons best.
 • Eveneens vragen we om ons te verwittigen wanneer er zich problemen met uw bagage voordoen. (Vertraging van bagage, verloren bagage,…)
 • Onze chauffeurs blijven Max. 60 min na landing op u wachten. Indien we van u niets gehoord hebben, of de chauffeur kan u niet bereiken, geven wij de chauffeur de opdracht de luchthaven te verlaten. Het totaalbedrag van deze rit zal u dan aangerekend en gefactureerd worden. Indien u daarna terug met ons contact opneemt en de chauffeur terug naar de luchthaven dient te rijden, zullen wij de extra tijd/kilometers die de wagen moet doen aan u aanrekenen.

Betalingsvoorwaarden

 • De betaling dient contant te gebeuren voor het vertrek.
 • Als u bij ons een heen- en terugreis boekt, moet het volledige bedrag contant betaalt worden bij de heenreis.

Algemeen

 • De persoonlijke gegevens vermeld op onze documenten zijn bestemd voor intern gebruik evenals voor promotieacties door TMB Personenvervoer. Zij geven u het recht op toegang en eventuele rectificaties voorzien door de wet van 8 december 1992 (Wet op de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer).